Firma Violetta Fiałkowska „VIK-DEKO” Centrum Dekoracji i Animacji realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Osi priorytetowej 1: Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP RPO WK-P 2014-2020 – projektu grantowego „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego” realizowanego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym Sp. z o.o.

Cel projektu:

Celem projektu jest ułatwienie funkcjonowania przedsiębiorstwa w nowych warunkach gospodarczych wynikających z wystąpienia COVID-19 dzięki dywersyfikacji działalności firmy.

Planowane efekty:

W wyniku realizacji projektu  wprowadzony zostanie nowa jedna usługa tj. świadczenie usług edukacyjnych w formie online. Dodatkowo firma Violetta Fiałkowska „VIK-DEKO” Centrum Dekoracji i Animacji utworzy w przedsiębiorstwie 1 etat.

Wartość projektu:

77 684,20 zł

Wkład Funduszy Europejskich:

59 999,99 zł


    Available courses

    Kurs trwa 5 tygodni, w trakcie których poznasz ciekawe i atrakcyjne animacje dla dzieci. Możesz z powodzeniem wdrożyć je w obsługiwanych przez Ciebie imprezach dla najmłodszych (urodzinach, imieninach, komuniach itp.). Kurs jest także możliwością dzielenia się własnymi pomysłami oraz poznawania zabaw animacyjnych, realizowanych przez innych uczestników. Na kurs składają się materiały w formie wideo, spotkań wideokonferencyjnych na żywo, opisów zabaw, forów wymiany pomysłów itp.

    Kurs trwa 3 tygodnie i składa się z trzech modułów tematycznych, w toku których poznasz podstawy przygotowywania dekoracji stołu, które z powodzeniem możesz wykorzystać podczas przygotowywania niewielkich uroczystości (np. urodzin, spotkań rodzinnych czy innych imprez okolicznościowych). W każdym z tematów przedstawimy Ci dwie kompozycje oraz omówimy w jaki sposób planować dekorację stołu by była spójna i niepowtarzalna. Na kurs składają się materiały wideo, galerie zdjęć, obrazujące proces powstawania dekoracji oraz materiał tekstowy.

    Kurs trwa 6 tygodni. W toku kursu omawiane są podstawowe zagadnienia związane z tworzeniem kompozycji kwiatowych, czy ujmując rzecz szerzej, roślinnych. Kurs został podzielony na 6 tematów, w trakcie których przygotujesz 6 prac. Składa się z materiałów wideo, spotkań wideokonferencyjnych na żywo, materiałów dydaktycznych w formie pisanej, galerii zdjęć, obrazujących proces przygotowania kompozycji kwiatowych.

    Miejsce spotkań integracyjnych kursantów i absolwentów VIK-DEKO